Politica de privadesa

AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVADESA
Última actualització: octubre de 2017

Be Your Fragrances, SL (d’ara endavant, Beyou) manifesta el seu compromís de complir amb la legislació vigent a cada moment en matèria de protecció de dades, concretament amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal; el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, que aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999; el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, i altra legislació aplicable. De conformitat amb l’article 5 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa als Usuaris que les dades de caràcter personal que siguin facilitats en la Plataforma seran objecte de tractament automatitzat i passaran a formar part dels fitxers titularitat de Be YourFragrances, SL, com a responsable del fitxers degudament inscrit en el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per a les finalitats pròpies de gestió d’Usuaris registrats en la Plataforma de Beyou.

Informació bàsica sobre Protecció de Dades

Responsable del tractament

BE YOU FRAGRANCES, S.L. NIF: B25828286

Finalidat del tractament

Gestió i prestació de serveis sol·licitats

Legitimació del tractament

Cumplimentació de formularis Plataforma, Registre d’usuaris y ús del servei.

Destinataris de cesions o transferències

No es preveuen cessions de dades a terceres persones

Drets

Accedir, rectificar i cancel·lar les dades, així com altres drets, com s’explica en la informació addicional.

Pot consultar informació addicional i detallada en nostra Politica de Privacidat.

D’acord amb la legislació aplicable, a continuació, es detalla la Política de Privadesa que la Beyou utilitza en el tractament de les dades dels Usuaris que es registren a través de beyou.fr (d’ara endavant la Plataforma).

Qui és el responsable de les Dades que vostè ens facilita?
Tota la informació personal que faciliti o es reculli a través de la Plataforma, serà tractada per:

Responsable del tractament de les dades

Responsable

 BE YOUR FRAGRANCES, S.L.  NIF:B25828286

Direcció Postal

 C/ Casa Calvo, 0 25718 Alàs i Cerc (Lleida)

Telèfon

+34665010171

Correu electrònic

 info@beyou.fr

I. Quin és la legitimació per al tractament de les seves dades?
La base legal per al tractament de les dades és el contacte per qualsevol de les vies disponibles en la Plataforma (formularis, e-mail contacto), l’execució del registre de l’Usuari en la Plataforma i el posterior ús que l’Usuari pugui fer de la mateixa.

II. Quina informació recopila Beyou?
La informació que rebem en la Plataforma per part dels Usuaris es recopila com exposem a continuació.
a) Informació que els Usuaris ens faciliten directament:
Beyou recopila i emmagatzema certa informació que l’Usuari introdueix en la Plataforma o que la facilita de qualsevol altra manera:

Dades de Registre: la informació que l’Usuari ens facilita quan es crea un compte en la Plataforma. Això és, el nom de l’Usuari, el correu electrònic, domicili…etc.

Informació del Perfil de l’Usuari: la informació que l’Usuari afegeix en la Plataforma a l’efecte de poder utilitzar el Servei. L’Usuari pot veure i editar les dades personals del seu perfil quan estimi oportú.

Dades del compte de l’Usuari: la informació de les comandes realitzades per part de l’Usuari.

Informació addicional que l’Usuari vol compartir: la informació que podria facilitar l’Usuari a Beyou amb altres finalitats. Per exemple, l’adreça de facturació, en cas de sol·licitar rebre factures de Beyou.
b) Informació que els Usuaris ens faciliten indirectament:
Dades derivades de l’Ús de la Plataforma: Beyou recol·lecta les dades derivades de l’Ús de la Plataforma per part de l’Usuari cada vegada que aquest interactua amb la Plataforma.
Dades del dispositiu: Beyou emmagatzema les dades del dispositiu de connexió que l’Usuari utilitza per accedir al Servei. Aquests són: Adreça IP d’Internet que utilitza l’Usuari per connectar-se a Internet amb el seu ordinador o mòbil, informació del seu ordinador o mòbil, connexió a Internet, el seu tipus de navegador, la versió i el sistema operatiu, i el tipus de dispositiu, el clickstream complet de localizadores de recursos Uniformes (URL), incloent la data i l’hora, el nombre de “cookie” de l’Usuari, l’historial de navegació i les preferències de l’Usuari.
Dades derivades de l’origen de l’Usuari: si l’Usuari arriba a la Plataforma de Beyou a través d’una font externa (com seria per exemple un enllaç d’una altra pàgina web o d’una xarxa social), Beyou recopila les dades de la font de la qual procedeix l’Usuari.

Dades derivades de les “cookies”: Beyou utilitza cookiespròpies i de tercers per facilitar la navegació als seus Usuaris amb finalitats estadístiques.

Dades derivades de tercers externs: Beyou podria recopilar informació o dades de caràcter personal de tercers externs únicament si l’Usuari autoritza a aquests tercers a compartir la informació.

III. Amb quina finalitat es recopilen les dades?
1.- Beyou utilitza les dades que recopila dels Usuaris per prestar el Servei que sol·liciti l’Usuari a través del seu compte en la Plataforma, segons el mecanisme descrit en els “Termes d’Ús”.
2.- Beyou també utilitza la informació per investigar i analitzar com millorar els serveis que presta als Usuaris, així com per desenvolupar i millorar les característiques del servei que ofereix.
3.- Beyou també pot utilitzar la informació dels Usuaris amb el propòsit de detectar i investigar fraus, així com altres activitats il·legals i trencaments potencials dels nostres “Termes d’Ús”.
4.- Internament, Beyou utilitza la informació amb finalitats estadístiques a l’efecte d’analitzar el comportament i les tendències dels Usuaris, de comprendre com els Usuaris utilitzen la Plataforma, i de gestionar i millorar els serveis oferts, incloent la possibilitat d’afegir nous distintius.
5.-Així mateix, Beyou podrà utilitzar les dades personals que l’Usuari li facilita per realitzar comunicacions via correu electrònic i/o enviar SMS a l’Usuari sobre l’operativa del servei. Beyou enviarà missatges a l’Usuari amb informació relativa a l’estat de la comanda sol·licitada, i una vegada aquest hagi acabat, Beyou enviarà un resum/rebo de la comanda i del preu del mateix al correu electrònic de l’Usuari. En registrar-se en la Plataforma s’entendrà que l’Usuari accepta la present Política de Privadesa i que, per tant, autoritza a la Beyou per realitzar ambdues comunicacions.
6.- D’altra banda, Beyou, amb el consentiment de l’Usuari, podrà enviar al correu electrònic dels Usuaris missatges promocionals i/o ofertes relatives al Servei. Si l’Usuari desitja no rebre la citada informació i/o comunicacions comercials, els Usuaris podran optar a qualsevol moment a l’opció de “Cancel·lar la subscripció” en el propi correu electrònic, i conseqüentment, Beyou cessarà immediatament en l’enviament de la citada informació.
7.- Si l’Usuari connecta el seu compte a una altra xarxa social o a la web d’un tercer, Beyou podria utilitzar la informació cedida a aquesta xarxa social o tercer, sempre que aquesta informació s’hagi posat a la disposició de Beyou amb el consentiment de l’Usuari.

IV. Per quant temps conservarem les seves dades?
Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat durant un termini de 24 mesos des de l’última interacció.

V. Comparteix Beyou la informació que recopila?
Les dades de caràcter personal que Beyou recopili seran exclusivament utilitzats per a la consecució de l’objecte definit en els “Termes d’Ús”. Beyou no cedirà les seves dades a altres companyies excepte que compti amb el consentiment previ i exprés de l’Usuari. A tot moment, l’únic destinatari de la informació continguda en les dades de caràcter personal de l’Usuari serà la Beyou, a excepció que l’Usuari, voluntàriament, i així ho manifesti de forma expressa, desitgi, la divulgació d’aquesta informació personal a través dels mitjans que disposa la Plataforma, amb vista a poder-li prestar-li determinats serveis relacionats amb el Servei.

VI. Quins drets tenen els Usuaris?
Beyou dóna a l’Usuari accés a una gran quantitat d’informació sobre el seu compte i les seves operacions en la Plataforma perquè pugui veure, i en certs casos, actualitzar aquesta informació.
Tot Usuari podrà accedir al perfil de l’Usuari i completar-ho i/o editar-ho segons estimi convenient. La informació i dades facilitades per l’Usuari estaran a tot moment disponibles en el compte de l’Usuari i podran ser modificats per l’Usuari a través de l’opció editar perfil.
L’Usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tenint en compte que l’exercici dels mateixos és personalísimo, per la qual cosa serà necessari que l’afectat acrediti la seva identitat. L’exercici d’aquests drets haurà de realitzar-se per escrit signat pel titular de les dades, amb indicació del seu domicili, adjuntant còpia del seu Document Nacional d’Identitat o un altre document acreditatiu, dirigint-se al correu electrònic de contacte de Beyou.
Com s’ha indicat anteriorment, si l’Usuari desitja deixar de rebre correus electrònics de Beyou podrà ajustar les seves subscripcions en la safata de correu electrònic i pressionar el botó “Cancel·lar la Subscripció”.

VII. Com protegim les dades dels Usuaris?
Beyou ha adoptat les mesures necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractats i les circumstàncies del tractament, amb l’objecte d’evitar, en la mesura del possible i sempre segons l’estat de la tècnica, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. Com s’ha esmentat anteriorment, les dades personals facilitades no seran cedits a tercers sense autorització prèvia per part del titular dels mateixos.
Així mateix Beyou informa als Usuaris que tenen dret a exercitar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, com a Autoritat de Control competent en matèria de Protecció de Dades, l’exercici de la tutela efectiva dels drets aquí reconeguts.